Wählen Sie Ihre Sprache:
Sipariş ve danışmanlık telefon:0361 - 226 34 31

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) medinaris®

Hier finden Sie Allgemeine Geschäftsbedingungen von medinaris® nasensauger-staubsauger.de

Emese Krause Firmasının Genel İşlem Şartları

1. Sipariş
2. Teklifler/Sözleşmenin Kurulması
3. Ücretler/Ödeme Koşulları
4. Gönderi ve Ürünün Teslimatı
5. Cayma Bilgilendirmesi
6. Ayıplı Mal
7. Ulaştırma Kaynaklı Hasarlar
8. Kişisel Verilere Dair Açıklama
9. Ticari İşletme ve Adresi

1. Sipariş
Emese Krause firması tarafından sunulan ve internet üzerinden verilen siparişlere veya benzeri diğer çevrimiçi işlemlere dayanan tüm hizmetler ve teslimatlar bakımından işbu işlem koşulları geçerlidir. Bu koşullardan farklılık arz eden ve/veya bunları tamamlayan uzlaşma hususları Emese Krause firmasının açık onayının varlığı halinde geçerli olacaktır.

2. Teklifler/Sözleşmenin Kurulmasi
www.nasensauger-staubsauger.de ve medinaris.de internet adreslerinde yer alan ürün teklifleri, bunlara dair açık ve bağlayıcı bir onay işlemi gerçekleşmediği müddetçe bağlayıcılık arz etmez. Sipariş işlemleri ancak, siparişiniz tarafımızca onaylanınca veya sipariş edilmiş ürün tarafınıza gönderilince hukuki bağlayıcılık elde eder. İnternet sayfasında bulunan “siparişi gönder” seçeneğinin tıklanmasıyla beraber, tarafınızca Emese Krause firmasına bağlayıcı bir sipariş vermiş olursunuz. Vermiş olduğunuz siparişin sistemimize girdiğine yönelik teyit bildirimi, sipariş gönderilir gönderilmez gerçekleşir. Buna karşın satış sözleşmesi ürününün teslimiyle beraber ortaya çıkar.

Ücretler/Ödeme Koşulları
Ücreteler Emese Krause firmasının işletme merkezinden ürün teslim fiyatları olup; özel kişiler bakımından katma değer vergisini de kapsamaktadır. Ticari işletmeler ve dağıtıcı ana firmalar net ürün ücreti teklifini alırlar. Ürünün teslimatı ödemenin gerçekleşmesini müteakip yapılmakta olup; tüm vergiler de dahil olmak üzere ödeme derhal vadesi gelmiş (muaccel) kabul edilir. Sipariş edilen ürünün paketlenmesi ve gönderisi için yapılan harcamalar ayrı bir biçimde hesaplanır ve sipariş bilgileri içerisinde ayrıca gösterilir. Yurtdışına yapılacak gönderiler için ortaya çıkacak gönderi ücretleri ortaya çıkacak masraflar doğrultusunda hesaplanır. Ortaya çıkan ücretin tamamı ödenene kadar, ürünün mülkiyeti Emese Krause firmasında kalmaya devam eder. Mülkiyete dair bu kısıt, ancak ürün ödemesinin tam olarak ifasıyla ortadan kalkar. Sipariş edilen ürünün, teslimatla mükellef ulaşım firmasına teslim edilerek, satıcı firmanın deposunu terk etmesiyle birlikte hasar alıcı müşteriye geçer. Bu durum Emese Krause firmasının gönderi masraflarını üstlenmesi halinde de geçerliliğini korur. Ulaştırma esnasında ortaya çıkacak hasarlara dair itirazlar, alıcı müşteri tarafından doğrudan ulaştırma firmasına ve bunun için öngörülen vade içinde gerçekleştirilmek zorundadır.

Gönderi ve Ürünün Teslimatı
Alıcı tarafından verilmiş bulunan sipariş mümkün olan en kısa zamanda işleme alınır. Bu süre kural olarak 2 ile 4 işgünü arasında olacaktır. Somut olay bakımından işlemin 5 (beş) işgününden fazla sürecek olması halinde, alıcı olan siz konu hakkında bilgilendirilirsiniz Teslimata ilişkin vade süresine riayet edilmesi her zaman için zamanında gerçekleştirilmiş satıcı firmaya yapılan teslimata bağlıdır. Tarafımızca alıcıya yapılacak gönderi olanaklarının, satıcı firma olan firmamıza yapılacak ön teslimatlara bağlı olduğu durumlarda; bu ön teslimatın yapılmamasının tarafımıza yüklenemeyecek nedenlere dayanması halinde, sözleşmenin satıcı tarafı olan firmamız işbu satış sözleşmesinden caymaya yönelik hakkı doğar. Böyle bir durumda alıcı bakımından ortaya çıkacak zararın tazmini nevinden bir hak firmamıza karşı ileri sürülemez.

5. Cayma Konusunda Bilgilendirme
Cayma Hakkı
Sözleşme kurulmasına yönelik irade beyanınızdan, herhangi bir gerekçe göstermeksizin iki hafta içerisinde yazılı bildirimde bulunmak (mektup, faks, email vb. biçimde) veya satın almış olduğunuz ürünü geri yollamak suretiyle (ürün orjinal halde paketlenmiş, kullanılmamış ve posta ücreti ödenmiş bir biçimde) cayabilirsiniz. İlgi süre bu bilgilendirmenin yazılı biçimde tarafınızla ulaşmasıyla, ancak her halükarda satın almış olduğunuz ürün alıcı tarafına ulaştırma anıyla birlikte işlemeye başlar. Cayma süresine riayet edildiğinin kabulü için, ilgi süre içince cayma bildiriminde bulunulması veya satın alınan ürünün geri yollanılmış olması yeterlidir. Cayma işleminin yönlendirileceği adres aşağıda yer almaktadır:

Firma Emese Krause
Frau Emese Krause
Pegasusweg 2, 99092 Erfurt
E-Mail Adresi: info@medinaris.de
Faks Numarasi: 0361 6549172

Caymanın Sonuçları Hukuka uygun bir biçimde yapılan geçerli bir cayma işlemiyle birlikte, sözleşmenin her iki tarafı da o ana kadar icra edilmiş edimleri ve varsa bu sayede elde edilmiş faydaları (örneğin faizleri) iade etmekle yükümlü hale gelir. Satın ve teslim almış olduğunuz hizmetleri tamamen veya kısmen iade edemeyecek durumdaysanız; yahut iadenizde ilgi ürünün daha kötü bir durumda iadesi mümkünse, alıcı olarak varsa kaybolan değerin iadesiyle mükellef hale gelirsiniz. Tarafınıza ulaştırılmış ürün sipariş etmiş olduğunuz üründen farklı değilse, ürün iadesi için yapılacak gönderi masrafları alıcı tarafından (tarafınızca) karşılanmak durumundadır. Düzenleme konusu cayma hakkı, müşteri beklentileri doğrultusunda özel olarak üretimi tamamlanmış veya açık bir biçimde kişisel ihtiyaçlarına uygun hazırlanmış veya yapısı itibariyle iade işlemine uygun olmayan ürünler bakımından geçerli değildir.

6. Ayıplı Mal/Ürün
Tüm titiz incelemelere rağmen, satın almış olduğunuz üründe bir materyal ya da üretim hatasının var olması halinde, açık olan bu ayıbı lütfen derhal (yedi gün içerisinde) yazılı olarak bize bildiriniz. Kanunen kabul edilen güvence süresi içerisinde öncelikli olarak herhangi bir ücret talep edilmeksizin hatanın düzeltilmesine yönelik hakkınız bulunmaktadır. Bu düzeltme işlemi gerçekleştirilemezse alıcı taraf olan siz, satış ücretinin azaltılmasını (indirim) veya satış sözleşmesini geriye alma (uyarlama) hakkına sahip olursunuz.

7. Ulaştırma Kaynaklı Hasarlar
İlk bakışta anlaşılan ulaştırma kaynaklı hasarlar için (ürün paketinde olanlar da dahil) lütfen vakit kaybetmeksizin bu hasarlardan sorumlu paket dağıtıcısıhyla bağlantıya geçiniz. Emese Krause firmasına müşteri tarafından yollanan gönderiler bakımından, müşteri her türden riskten, bilhassa da ulaştırmadan kaynaklı riskten dolayı sorumlu olur. Bu risk sorumluluğu, ilgi ürün Emese Krause firmasına ulaşana kadar varlığını devam ettirir.

8. Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirmesi
Emese Krause firması, sahip olduğunuz kişisel özel hayat alanına saygı duyar. Bu nedenle, şahsınıza ait veriler, her ne kadar kişisel be işletmeye ait veriler tamamen iradi biçimde açıklanmış olsa da, sadece email formları doğrultusunda kayıt altına alınır. İlgili kişisel veriler alman hukukunun kişisel verilere ilişkin mevzuatı doğrultusunda ve şirketimize yönelmiş talebin değerlendirilmesinde gerekli olduğu oranda işleme ve kayda tabi tutulur. Tarafımızdan talep edilmesi halinde, hukuki düzenlemelerle uyumlu olmak ve kusura dayanmayacak bir gecikmeyle, şahsınıza ait kişisel verilerin sistemimizde kaydedilip kaydedilmediğini ve eğer bu veriler kaydedildiyse hangi verilerin kaydedildiğini size bildiririz. Web sayfamızın ziyaret edilmesi halinde, sahip olduğunuz web tarayıcınızın ismi, tarafınızca bizim web sayfamızda ziyaret edilmiş web sayfaları ile yapmış olduğunuz web gezinmesinin tarih ile süresi sahip olduğumuz web sunucusu tarafından otomatik olarak kaydedilmektedir. Ancak bu verilerin üçüncü taraflara iletilmesi kesinlikle söz konusu olmamaktadır.

9. Ticari İşletme ve Adresi
Ticari İşletmenin Adı: Emese Krause Firması
Adresi: Pegasusweg 2
99092 Erfurt/Germany
Telefon: 00-49-631-2263431
Faks Numarası: 00-49-361-6549172
Email Adresi: info@medinaris.de
Web Adresi: www.nasensauger-staubsauger.de veya www.medinaris.de

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

War diese Seite hilfreich für Sie?
1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne 5,00 von 5 Punkten, basierend auf 13 abgegebenen Stimme(n).
Loading...